نویسنده = روح‌اله حسینی
ارزیابی غیرمخرب آسیب کامپوزیت ها با آزمون آکوستیک امیشن

دوره 31، شماره 5، آذر و دی 1401، صفحه 20-31

10.30506/mmep.2022.550931.2006

رضا فلک دین؛ روح اله حسینی؛ محمد لطیفی


مبانی و سازوکار چاه غیرخطی انرژی در کاهش ارتعاشات

دوره 25، شماره 5، آذر و دی 1395، صفحه 53-61

علی ابراهیمی ممقانی؛ روح اله حسینی


برداشت‌ انرژی گرمایی از محیط اطراف

دوره 25، شماره 4، مهر و آبان 1395، صفحه 77-82

روح‌اله حسینی؛ سید سجاد حسینی مقدم


معرفی روشی نوین در اتصال فلزات به مواد مرکب

دوره 23، شماره 4، مهر و آبان 1393، صفحه 16-22

روح‌اله حسینی


مهارکننده‌های انرژی مکانیکی

دوره 22، شماره 5، آذر و دی 1392، صفحه 25-30

روح‌اله حسینی؛ محسن حامدی