نویسنده = کرامت ملک‌زاده فرد
تحلیل کمانش مرتبه بالای استوانه‌های ساندویچی مرکب

دوره 30، شماره 5، آذر و دی 1400، صفحه 3-12

10.30506/mmep.2022.543892.1979

مصطفی لیوانی؛ کرامت ملک زاده فرد؛ علی نگهبان برون


طراحی اولیه و تحلیل عملکرد دستگاه تست شوک نیم‌سینوسی با شتاب هدف 3000 جی

دوره 25، شماره 6، بهمن و اسفند 1395، صفحه 89-102

عباس ظهوربین؛ کرامت ملک‌زاده فرد؛ سعید شکراللهی؛ علیرضا پورموید