نویسنده = مهران نصرت‌الهی
بررسی ایده پرتابگرهای دوطبقه تا مدار (TSTO)

دوره 29، شماره 6، بهمن و اسفند 1399، صفحه 65-77

10.30506/mmep.2020.134941.1849

حانیه اسحاق نیا؛ مهران نصرت‌الهی؛ امیرحسین آدمی


بررسی عملکرد سامانه پشتیبانی حیات و تهویه مطبوع یک هواپیمای مسافربری

دوره 29، شماره 2، خرداد و تیر 1399، صفحه 26-35

یاسر یزدانی؛ جاماسب پیرکندی؛ مهران نصرت‌الهی


توربین گاز خورشیدی و نقش آن در آیندة نیروگاه‌های حرارتی

دوره 24، شماره 2، خرداد و تیر 1394، صفحه 89-97

جاماسب پیرکندی؛ مهران نصرت‌الهی