نویسنده = ������������ �������������� ��������������
بهینه‌سازی سیستم‌های برداشت، خرمنکوبی و جداسازی کمباین برای کاهش تلفات ذرت دانه‌ای

دوره 24، شماره 2، خرداد و تیر 1394، صفحه 51-61

روح‌الله محمد سنابادی؛ محمدرضا مستوفی سرکاری