نویسنده = �������������� ����������
آشنایی با مدار خنک‌کاری هوشمند خودرو

دوره 25، شماره 5، آذر و دی 1395، صفحه 13-21

مسعود دهمرده؛ پژمان کورانی