نویسنده = ������������ ��������
چیستی تولید چابک و راه‌کارهای استقرار آن در مجموعه‌های صنعتی بزرگ

دوره 25، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1395، صفحه 17-27

یونس مرتضوی‌نسب؛ محمدحسین بدیعی؛ مریم ستوده