نویسنده = ������������������� ��������
مروری بر کاربرد فناوری دیجیتایزینگ اپتیکی در فرایندهای شکل‌دهی ورق

دوره 25، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1395، صفحه 9-16

حامد شیخ بهایی؛ مجید شمسی‌پور