نویسنده = �������������������� ��������
بررسی سایش ابزار و توان مصرفی دستگاه در تراشکاری خشک فولاد304 با روش رویه پاسخ

دوره 25، شماره 5، آذر و دی 1395، صفحه 93-102

رضا بنازاده؛ محمد ریاحی؛ محمد خسروآبادی