نویسنده = مسعود دهمرده
انژکتورهای پیزوالکتریک در خودرو

دوره 28، شماره 6، بهمن و اسفند 1398، صفحه 32-39

حمید محمودخانی؛ مسعود دهمرده


مروری بر سامانه‌های دینامیکی خودرو و کاربرد ریزچرخش‌سنج در آن‌ها

دوره 28، شماره 2، خرداد و تیر 1398، صفحه 51-58

محمدرضا سلوک؛ محمدحسن شجاعی فرد؛ مسعود دهمرده


کاربردهای مواد پیزوالکتریک در سیستم تعلیق

دوره 27، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1397، صفحه 15-21

محمد امامی مقدم؛ مسعود دهمرده؛ مسعود مسیح طهرانی


آشنایی با مدار خنک‌کاری هوشمند خودرو

دوره 25، شماره 5، آذر و دی 1395، صفحه 13-21

مسعود دهمرده؛ پژمان کورانی