نویسنده = ���������������� ��������
ارتقای توان لکوموتیو آمریکایی شرکت آلکو تا توان 3600 اسب بخار در هند

دوره 27، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1397، صفحه 46-56

حامد مینایی؛ محسن نجاریان