نویسنده = �������� ���������� ������
مروری بر روش‌های بازیافت حالت جامد براده‌های ماشینکاری فلزات

دوره 26، شماره 4، مهر و آبان 1396، صفحه 54-61

رضا عبدی بهنق؛ هادی عبداللهی