نویسنده = �������������� ��������
مروری بر روش‌های مختلف پایش وضعیت توربین بادی

دوره 25، شماره 2، خرداد و تیر 1395، صفحه 107-113

ایرج هرسینی؛ علی حاجی‌زاده نمین