نویسنده = ������������ ����������������
بررسی استانداردسازی و شبیه‌سازی در صنعت خودروی هیبرید الکتریک

دوره 22، شماره 4، مهر و آبان 1392، صفحه 47-57

علی مهرکیش؛ محمدمهدی رفیعی؛ حمیده رضوی