نویسنده = �������������� ��������
تحلیل علل ریشه‌ای خرابی جعبه‌دنده سیاره‌ای توربین بادی

دوره 28، شماره 6، بهمن و اسفند 1398، صفحه 3-9

ایرج هرسینی؛ علی حاجی زاده نمین