دوره و شماره: دوره 26، شماره 5 - شماره پیاپی 116، آذر و دی 1396 
6. نگاهی بر خواص، عملکرد و پایداری نانوسیال‌ها و فروسیال ها

صفحه 51-65

مجید ریحانی؛ آرمین عابدین؛ علی ابراهیمی ممقانی


9. بررسی تأثیر دوخت لایه‌های تقویت‌کننده بر خواص خمشی کامپوزیت‌های شیشه – اپوکسی

صفحه 91-100

سید ابوالفضل میردهقان اشکذری؛ هوشنگ نصرتی؛ مجید طهرانی؛ علیرضا دهقان دهقی


11. بررسی روش های تخلیص و پالایش سوخت بیودیزل با تأکید بر فرایندهای جداسازی غشایی

صفحه 111-130

احسان سرلکی؛ سید رضا حسن‌بیگی؛ علی شریف پاقلعه؛ حسین میرسعید قاضی