دوره و شماره: دوره 26، شماره 4 - شماره پیاپی 115، مهر و آبان 1396 

مقاله علمی ترویجی

1. مروری بر تایرهای هوشمند

صفحه 5-14

سلمان ابراهیم‌نژاد رفسنجانی؛ سعید نقوی


2. فرایندهای نوین در مهندسی معکوس

صفحه 15-29

علیرضا معصومی؛ علیرضا شوشتری


3. معرفی و کاربرد مواد هوشمند مغناطیسی در خودرو

صفحه 30-37

محمدحسن شجاعی فرد1؛ حامد سعیدی گوگرچین؛ عیسی بناگر؛ امین طبایی


4. روش‌های نمک‌زدایی در سیستم‌های آب‌شیرین‌کن خورشیدی

صفحه 38-45

مصطفی محمودی؛ جاماسب پیرکندی؛ امیر عبدالهی


7. تحقیق و ارزیابی طراحی کفش با استفاده از خودکارسازی نرم‌افزاری؛ بخش دوم

صفحه 62-72

علیرضا حیدری؛ علیرضا معصومی؛ حسین آذرمی؛ علیرضا شوشتری