دوره و شماره: دوره 24، شماره 5 - شماره پیاپی 104، آذر و دی 1394، صفحه 1-74 
5. معرفی توربین بادی ساوونیوس

صفحه 54-59

غیاث‌الدین رحیمی؛ صادق احمدی


7. بررسی سوراخکاری کامپوزیت‌ها با دریل

صفحه 69-78

محمد خوران؛ حسین امیرآبادی؛ حبیب‌الله صفری