دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله علمی پژوهشی

1. بررسی عددی اثر جنس، هندسه، چگالی و فاصله ماده منفجره بر تخریب دیوار آجری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 اسفند 1399

10.30506/mmep.2021.135217.1860

سامان جعفری


2. امکان‌‌سنجی سیستم‌های سرمایش تبخیری مبتنی بر چرخه‌ی مایسوتسنکو در شهرهای ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 تیر 1400

10.30506/mmep.2021.139340.1869

امیرحسین عباسی؛ ولی محمدرزداری؛ سید ابوذر فنایی


3. بررسی عددی اثرات انفجار گردابه و تغییر مدل آشفتگی روی رفتار آیرودینامیکی بال مثلثی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 شهریور 1400

10.30506/mmep.2021.532611.1927

علیرضا سخاوت بنیس؛ مصطفی هادی دولابی؛ ایمان شفیعی نژاد؛ علی میرزایی کهق