دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله مروری

مروری بر عملکرد ترمزهای سیمی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 خرداد 1401

10.30506/mmep.2022.552988.2015

فرشید نصیری؛ سلمان ابراهیمی نژاد رفسنجانی


مقاله ترویجی

طراحی و ساخت شیب‌سنج دو محوره با رنج 90± درجه و دقت0.1 درجه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 مرداد 1401

10.30506/mmep.2022.558207.2036

مسعود تیموری بک


مقاله علمی پژوهشی

یک روش نوآورانه اندازه گیری دنباله ایرفویل نوسانی با استفاده از جریان سنج های سیم داغ

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 مرداد 1401

10.30506/mmep.2022.557742.2032

احسان کوهی؛ عبدالامیر بک خوشنویس