دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله علمی پژوهشی

1. بررسی عددی اثر جنس، هندسه، چگالی و فاصله ماده منفجره بر تخریب دیوار آجری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 اسفند 1399

10.30506/mmep.2021.135217.1860

سامان جعفری


مقاله علمی ترویجی

2. فناوری هایپرلوپ، نسل پنجم سیستم حمل و نقل سریع

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 اسفند 1399

10.30506/mmep.2021.131661.1842

حامد پتفت؛ عباس رهی؛ وحید فخاری


مقاله علمی پژوهشی

3. امکان سنجی طراحی و ساخت قید و بند به کمک برنامه ریزی فرآیند (مطالعه موردی پوسته پمپ ترمز پژو 405)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 اسفند 1399

10.30506/mmep.2021.138419.1862

هادی تقی ملک؛ محمدرضا مرکی؛ مسعود محمودی؛ مجید آذرگمان


مقاله علمی ترویجی

4. بررسی روش‌های شبیه سازی عددی جریان خون در ناهنجاری شریانی وریدی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 فروردین 1400

10.30506/mmep.2021.132121.1844

شهیدیان آزاده؛ محمدرضا گنج خانلو


مقاله مروری

5. بررسی فناوری نیروگاه های دودکش خورشیدی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 فروردین 1400

10.30506/mmep.2021.526776.1906

مهدی چهابی بوشهری؛ سید علی امامی نجفی؛ سید محمد ذوالفقاری؛ مجید عمید پور


مقاله علمی ترویجی

6. بررسی عددی راندمان آب‌بندی فلنج با گسکت‌های مختلف

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 فروردین 1400

10.30506/mmep.2021.124730.1843

سیدمحمدحسین شریفی؛ مهدی ثابت قدم


7. روکش کاری لیزری درسال های اخیر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 فروردین 1400

10.30506/mmep.2021.526493.1902

محمد حسین فرشیدیان فر؛ سیده فاطمه نبوی؛ سید فریبرز اشراقی؛ انوشیروان فرشیدیان فر