کلیدواژه‌ها = ماتریس تصمیم‌گیری
تعداد مقالات: 2
1. فرایندهای نوین در مهندسی معکوس

دوره 26، شماره 4، مهر و آبان 1396، صفحه 15-29

علیرضا معصومی؛ علیرضا شوشتری


2. تحقیق و ارزیابی طراحی کفش با استفاده از خودکارسازی نرم‌افزاری؛ بخش اول

دوره 26، شماره 2، خرداد و تیر 1396، صفحه 88-101

علیرضا حیدری؛ علیرضا معصومی؛ حسین آذرمی؛ علیرضا شوشتری