کلیدواژه‌ها = نمونه‌سازی سریع
تعداد مقالات: 3
2. مهارت‌آموزی و افزایش بهره‌وری بر پایه فناوری‌های تولید نوین صنعتی

دوره 28، شماره 5، آذر و دی 1398، صفحه 39-44

محمد رضا مرکی؛ هادی تقی ملک؛ مجید آذرگمان


3. بهبود دقت ابعادی در فرایند استریولیتوگرافی

دوره 22، شماره 4، مهر و آبان 1392، صفحه 16-21

فرید قدمی؛ صادق رحمتی