کلیدواژه‌ها = حشرة آب‌سوار
تعداد مقالات: 1
1. بیونیک؛ لنزی از جنس مهندسی برای کشف ایده‌های نو

دوره 25، شماره 106، فروردین و اردیبهشت 1395، صفحه 36-41

انوشه مهذبی؛ مهسا خزانه‌داری