کلیدواژه‌ها = اگزرژی
تعداد مقالات: 1
1. امرژی

دوره 28، شماره 2، خرداد و تیر 1398، صفحه 68-73

محمدرضا عصاری؛ سعید رحیمی