کلیدواژه‌ها = جداسازی اینرسیایی
تعداد مقالات: 1
1. جداسازی ذرات میکرونی در جریان گاز به روش اینرسی

دوره 24، شماره 5، آذر و دی 1394، صفحه 28-38

سعید خردمند؛ سید مهدی رمضانی