کلیدواژه‌ها = المان محدود
تعداد مقالات: 3
1. شبیه‌سازی و تحلیل رفتار مکانیکی میکروسنسور فشار پیزورزیستیوی

دوره 25، شماره 6، بهمن و اسفند 1395، صفحه 5-10

محمد طماسبی پور؛ مهرزاد مدرس؛ مجتبی طوفان


3. حل عددی فرایند فورج شعاعی چندپاسة سوپرآلیاژ اینکونل 718 و مقایسة آن با نتایج تجربی

دوره 22، شماره 3، مرداد و شهریور 1392، صفحه 21-27

محمد شاهرخ؛ اعظم قاسمی؛ مهران مرادی