کلیدواژه‌ها = پدر مهندسی مکانیک
تعداد مقالات: 1
1. استفان پروکفیویچ تیموشنکو

دوره 27، شماره 5، آذر و دی 1397، صفحه 63-67

سجاد آهنگر