نویسنده = حسین امیرآبادی
تعداد مقالات: 7
1. بررسی و مطالعه فاکتورهای آسیب در سنگ‌زنی کامپوزیت‌های پلیمری

دوره 28، شماره 2، خرداد و تیر 1398، صفحه 38-44

محمد خوران؛ بهمن آذرهوشنگ؛ حسین امیرآبادی


2. بررسی و مطالعه بارگیری چرخ سنگ در فرایند سنگ‌زنی

دوره 27، شماره 2، خرداد و تیر 1397، صفحه 35-42

محمد خوران؛ حسین امیرآبادی؛ بهمن آذرهوشنگ


3. بررسی شیوة اندازه‌گیری سطوح پیچیده با ماشین اندازه‌گیری مختصات

دوره 26، شماره 3، مرداد و شهریور 1396، صفحه 27-36

جواد زحمتی؛ حسین امیرآبادی؛ محمد خوران


4. لپَن‌کاری ساچمه‌های سرامیکی

دوره 26، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1396، صفحه 48-56

محمدرضا درمیانی؛ حسین امیرآبادی


5. مروری بر الگوریتم‌های برش‌زنی مدل قطعه و تأثیر آن بر نمونه‌سازی سریع

دوره 26، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1396، صفحه 68-78

محمد خوران؛ خلیل خلیلی؛ حسین امیرآبادی


6. مطالعه و بررسی عیوب سوراخکاری استخوان

دوره 25، شماره 4، مهر و آبان 1395، صفحه 102-109

محمد خوران؛ حسین امیرآبادی؛ عیسی خوران


7. بررسی سوراخکاری کامپوزیت‌ها با دریل

دوره 24، شماره 5، آذر و دی 1394، صفحه 69-78

محمد خوران؛ حسین امیرآبادی؛ حبیب‌الله صفری