نویسنده = محمد ریاحی
تعداد مقالات: 4
1. بررسی سایش ابزار و توان مصرفی دستگاه در تراشکاری خشک فولاد304 با روش رویه پاسخ

دوره 25، شماره 5، آذر و دی 1395، صفحه 93-102

رضا بنازاده؛ محمد ریاحی؛ محمد خسروآبادی


3. مروری بر خرابی‌های رایج و روش‌های عیب‌یـابی در آسـانسورهای مسـافربر

دوره 24، شماره 2، خرداد و تیر 1394، صفحه 16-26

مهشاد عطایی؛ محمد ریاحی


4. بررسی علل خرابی ریشه‌ای در یاتاقان‌ها به‌کمک روش‌های پایش وضعیت

دوره 23، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1393، صفحه 50-56

نغمه جعفریان؛ محمد ریاحی