نویسنده = محمد اسدزاده
تعداد مقالات: 13
1. ییگور پاول پاپوف

دوره 26، شماره 5، آذر و دی 1396، صفحه 101-103

محمد اسدزاده


2. اخلاق در پژوهش و مهندسی

دوره 26، شماره 3، مرداد و شهریور 1396، صفحه 131-135

محمد اسدزاده


3. ژورنال ارتعاشات و اکوستیک

دوره 26، شماره 3، مرداد و شهریور 1396، صفحه 125-130

محمد اسدزاده


4. تایر سبز؛ راه‌کاری مفید جهت کاهش پیامدهای زیست‌محیطی صنعت تولید تایر

دوره 26، شماره 3، مرداد و شهریور 1396، صفحه 47-59

محمد اسدزاده؛ رضا جواهری


5. جایگاه آب و انرژی در توسعة اقتصادی جامعه

دوره 26، شماره 3، مرداد و شهریور 1396، صفحه 3-8

محمد اسدزاده


6. بر شانه های بزرگان : ادوارد مینگ چی وو

دوره 26، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1396، صفحه 101-103

محمد اسدزاده


7. مروری بر فناوری تولید تایر

دوره 24، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1394، صفحه 77-86

مهدی خاطر ویسی؛ محمد اسدزاده؛ سید محسن مسعود


8. مروری بر کاربردهای متنوع مواد مرکب در صنایع هواپیماسازی

دوره 23، شماره 3، مرداد و شهریور 1393، صفحه 66-84

رضا جواهری؛ محمد اسدزاده


9. جایزة دن‌هارتوخ

دوره 22، شماره 3، مرداد و شهریور 1392، صفحه 84-95

محمد اسدزاده


10. گوتلیپ ویلهلم دایملر

دوره 22، شماره 2، خرداد و تیر 1392، صفحه 106-108

محمد اسدزاده


12. مدال پـر ویلهلم بروئل

دوره 22، شماره 2، خرداد و تیر 1392، صفحه 91-93

محمد اسدزاده


13. جایزة کیت گلیسن

دوره 22، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1392، صفحه 91-96

محمد اسدزاده